Mögelsanering för
sundare fastigheter

Vi är en saneringsfirma som löser dina fukt- och mögelproblem.
Läs vidare
Stockholm Mögelsanerare

Mögelsanering i Uppsala

Mögel och bakterier förekommer i många hus. Upp till vart tredje hus misstänks vara drabbat. Problemen uppstår till följd av fukt och bristfällig ventilation.

Lever man i ett hus med mögelproblem kan det leda till hälsoproblem. Hur man reagerar på en dålig inomhusmiljö är väldigt individuellt, vissa får svåra allergiska besvär och andningssvårigheter, andra känner knappt av det men i längden kan man drabbas av allvarliga sjukdomar så det är viktigt att ta mögelproblem på allvar.

Går du i husköpartankar men är orolig för att huset ska vara fukt- och mögelskadat? Vi har lång erfarenhet och stora kunskaper inom området och kan hjälpa dig med besiktning av huset. Bor du redan i ett hus som du tror kan vara drabbat? Vi tar reda på orsaken till skadan och ger förslag på åtgärder. Det är alltid orsaken till problemet som måste åtgärdas för att få bukt på problem med fukt och mögel.

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Vi är experter på mögelsanering i Uppsala och kan hjälpa er hela vägen med besiktning, analys och åtgärd.

Skapa ett hälsosamt och tryggt hem: Bekämpa radon, fukt och mögel samtidigt!

Ditt hem är din fristad, en plats där du vill känna dig säker och hälsosam. Genom att vidta åtgärder för att bekämpa radon, fukt och mögel kan du skapa en miljö som inte bara skyddar dig mot dessa problem, utan också främjar välmående och trivsel. I denna inspirerande artikel kommer vi att utforska hur du […]

Läs nyheten
Så här förebygger du mögel på vinden i Uppsala - Tips från UAMS AB

Varför är det viktigt att förebygga mögel på vinden? Att ha mögel i ditt vind kan leda till allvarliga hälsoproblem, såsom allergier, astma och irritation i ögon, näsa och hals. Dessutom kan mögel skada dina ägodelar och orsaka kostsamma reparationer. Hur uppstår mögel på vinden? Mögel uppstår när fuktighet och varm luft möter kall luft. […]

Läs nyheten
Mögelsanering: Vad avgör kostnaden för sanering?

Mögel är en mardröm för husägare och byggnadsägare. Det kan inte bara orsaka strukturella skador, utan det kan också utgöra allvarliga hälsorisker för de som befinner sig i huset. En bra saneringsfirma kan behöva anlitas för att utrota mögel och förhindra att det återkommer. Kostnaden för dessa tjänster varierar dock mycket beroende på flera faktorer. […]

Läs nyheten
Är det hussvamp eller mögel?

Hussvamp eller mögel – två typer av svampar som kan orsaka skador på byggnader och strukturer, men de skiljer sig åt på flera sätt. En av de mest märkbara skillnaderna mellan Hussvamp och svartmögel är deras utseende. Hussvamp är vanligtvis brunröd till färgen och har ett fibröst, trådigt utseende. Den tenderar att växa i fuktiga […]

Läs nyheten

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Uppsala med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu