0 => Undefined variable: aBreadCrumbs Bra ventilation förebygger mögel!

Mögelsanering i Uppsala, ring 0200-77 55 77

Bra ventilation förebygger mögel!

2020-12-17

Just nu befinner vi oss i mitten av december och vi på Mögelsanering Uppsala vill passa på att önska alla en god jul och ett gott nytt år!

 

Såhär under vinterhalvåret är fuktigheten som störst med nederbörd i form av regn och snö, vilken kan medföra att många få problem med fukt i sin bostad. Om man har för höga fuktnivåer i sitt hem kan man även riskera få angrepp av mögel. För att undvika mögel i ditt hem kan det vara nödvändigt att se över och förbättra sin ventilation.

 

Viktigt att se över sin ventilation


Det finns vissa delar av ditt hem där mögel har en större benägenhet att bildas. Dessa utrymmen är där fuktigheten generellt är större, som till exempel badrummet, vinden och köket. För att undvika mögel i ditt hem kan det alltså vara bra att se över och förbättra ventilationen vid dessa områden.

 

Det finns flera sätt att förbättra sin ventilation i huset för att undvika mögel. För det första kan man se till att ventiler i utrymmen som badrummen och köket är rengjorda. I dessa utrymmen kan det också vara bra att installera en fläkt som tar bort fuktig luft för att undvika problem med mögel. Det är även bra att se över att det finns tillräckligt med tillufts- och frånluftsdon i ditt hem. Med ett ventilerat hem ökar chansen att man kan undvika problem med mögel. Om man är osäker på om de åtgärder som utförs är tillräckliga kan det vara bra att kontakta ett professionellt företag. Vi på Mögelsanering Uppsala erbjuder professionell hjälp vid mögelproblem.

 

Fukt som leder till mögel


Fukt som inte åtgärdas kan i värsta fall leda till mögelproblem. Då är det viktigt att man tar tag i problemet för att inte riskera hälsoproblem. Misstänker du att ditt hem har problem med mögel? Kontakta oss idag så berättar vi hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig med en mögelutredning och mögelsanering i Uppsala.