Därför får ditt hem mögel

12 januari, 2021

Det finns flera orsaker till att man kan få problem med mögel i sitt hem i Uppsala. För att undvika att behöva sanera mögel i hemmet kan det vara bra att ha dessa bakomliggande orsaker i åtanke.

Läs mer om våra tjänster inom mögelsanering i Uppsala

Orsaker till angrepp av mögel

Den främst bakomliggande orsaken till att man får problem med mögel i sitt hem är att fukt bildas och bli kvar i huset. Det kan till exempel vara så att vatten från nederbörd eller fukt från marken i en källare tar sig in i hemmet och ger förutsättningar för mögel att bildas och få fäste. Det kan även vara så att ventilationen och luftflödet i huset inte är tillräckligt bra så att fukten står still.

Om de rätta förutsättningarna för mögel finns kan man tiden behöva sanera mögel i sitt hem. För att slippa att sanera mögel är det alltså viktigt att veta om orsakerna till mögel och försöka förhindra att möglet kan bildas. Undvika mögel i hemmet i Uppsala kan man rimligen göra genom att se till att huset håller tätt och att ventilationen fungerar som den ska.

Flera metoder för mögelsanering

När du vänder dig till oss för hjälp med en mögelsanering i Uppsala så använder vi oss av olika metoder beroende på hur stora problemen är och i vilket utrymme av hemmet som möglet finns i. Vid en mögelsanering i Uppsala kan man bland annat använda sig av torrsugning, isblästring eller foggning. Vi tar fram den bäst lämpade metoden utifrån din fastighets behov.

Mögelsanering i Uppsala

Har du fått mögel i hemmet eller en annan fastighet i Uppsala och vill ha hjälp med en mögelsanering? Hör av dig till oss för att få mer information om vad vi kan hjälpa dig med samt för att boka in din mögelsanering i Uppsala.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Uppsala med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu