Detta är processen vid en mögelskada

29 december, 2019

Läs mer också här om mögelbesiktning och mögelsanering i Uppsala

Mögelbesiktning, fuktbedömning och mögelsanering

Det första steget när man misstänker att man har mögel i hemmet i Uppsala är att ta reda på om så är fallet genom en mögelbesiktning. Om man vid mögelbesiktningen kommer fram till att det finns mögel i byggnaden så fortsätter sedan processen med en mögelsanering.

Innan själva mögelsaneringen kommer igång så görs en fuktbedömning. Efter detta så saneras mögelskadorna genom en av flera typer av metoder. Bland annat kan en mögelsanering i Uppsala utföras genom isblästring, foggning eller torrsugning.

I samband med en mögelsanering i Uppsala är det också viktigt att tänka på att åtgärda bakgrunden till att man har fått mögel. På det viset kan man undvika att problemen uppstår igen.

Mögelbesiktning och mögelsanering i Uppsala

Det är alltså en process från det att man har upptäckt mögel till att man är kvitt problemen. Vi hjälper er hela vägen med mögelbesiktning och mögelsanering i Uppsala.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Uppsala med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu