Förebygg fukt i ditt hem!

12 augusti, 2020

Olika utrymmen i ett hem har olika nivåer av fukt. De utrymmena med högre fuktighet, såsom badrum och vind, har oftast större risk att få fuktproblem än andra. För att förhindra att man får fuktproblem i dessa utrymmen finns det faktiskt en del saker man kan göra för att förhindra att dessa problem uppstår. Vi på Mögelsanering Uppsala har tagit fram våra bästa tips för hur du kan undvika problem med fukt! 

Förebygg problem med fukt i badrummet

I ett badrum förekommer det mycket rinnande vatten kring dusch, badkar och toalett, vilket leder till en ökad fuktighet. Om man har ett bra luftflöde så har fukten någonstans att ta vägen, men har badrummet en bristfällig ventilation kan det finnas risk för att mögelproblem uppstår. Dessa problem kan vid ett senare skede leda till angrepp av mögel och därför är det bra om man kan undvika dessa fuktproblem.

Att ha en bra ventilation är a och o när det kommer till att fuktsäkra badrummet. Genom att kontrollera och förbättra ventilationen vid dusch och toalett kan man få ned de höga nivåerna av fukt innan man får fuktproblem. Misstänker man att man har mindre fuktproblem som i ett senare skede kan leda till någon typ av skada i badrummet kan det vara en god idé att renovera innan problemen blir allt för stora och kostsamma.

Förebygg problem med fukt på vinden

Fuktproblem på vinden kan man få om att vinden inte håller helt tätt. Fukt som tränger sig in på vinden genom tak eller golv kan orsaka mögelproblem. Beror fuktproblem på otillräcklig konstruktion så kan man behöva göra något åt detta. Kommer fukten nedifrån huset kan man behöva kontrollera ventilationen för att se om den fungerar som den ska. 

Om man upplever att vinden är extra fuktig, trots fungerande ventilation och konstruktion, kan man använda sig av en avfuktare för att få ner fuktnivåerna.

3 enkla tips på hur du kan förebygga fuktproblem

  1. Kontrollera din ventilation
  2. Se över golv och tak – håller de tätt?
  3. Åtgärda eventuella fel och problem som kan orsaka fuktproblem
Förebygg fukt i ditt hus
Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Uppsala med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu