Hälsorisker med mögel

10 maj, 2021

Husmögel är ett vanligt förekommande problem i svenska hem och kan innebära flera hälsorisker. Därför är det av stor vikt att man tar itu med problemet så snart som möjligt för att undvika hälsoproblem. På Mögelsanering Uppsala hjälper vi dig med mögelutredning och sanering, samtidigt som vi tar reda på orsaken till problemet. Allt för att förhindra eventuell återkomst.

Symptom kopplade till mögel

Husmögel är en vanlig källa till hälsoproblem och det finns flera symptom som brukar kunna kopplas samman med att en person bor i en fastighet med mögel. Bland de hälsobesvär som är de vanligaste finns allergier av olika typer, att man känner sig tröttare än i normalfallet, irriterade luftvägar med hosta och astma, irriterade ögon och näsgångar, irritationer på huden och annat. Symptom kan skilja sig från person till person, även om stora likheter ses och skillnad bör också ligga i vad man utsatts för, likt olika arter av mögel osv.

Därför uppstår mögel

För att mögel ska börja växa krävs bland annat fukt och ett material som möglet kan få fäste i. Det kan exempelvis vara skivor av spån och gips, trä, plast och annat. Om man bor i ett hem där dessa faktorer samspelar kan det leda till att mögel uppstår. Därför är det vanligt att mögelangrepp ofta uppstår i fastigheter med dålig ventilation eller bristfälligt fuktskydd. Går det så långt att fukten leder till mögel upptäcks den oftast genom en unken lukt eller genom fuktfläktar och missfärgade ytor på väggar, golv och tak.

Mögelsanering i Uppsala

Oavsett vilken typ av mögel det är som angripit ditt hus så är det bra att göra en utredning för att få reda på vilken mögeltyp det är, och sedan en sanering för att få råda bot på problemet. Vi på Mögelsanering Uppsala har flera års erfarenhet av att sanera mögel och hjälper dig att åtgärda problemet, samt säkerställa att möglet inte återkommer.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Uppsala med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu