0 => Undefined variable: aBreadCrumbs Inte säkert att mögel är ett dolt fel

Mögelsanering i Uppsala, ring 0200-77 55 77

Inte säkert att mögel är ett dolt fel

2020-04-24
Om man har otur kan man köpa ett hus i Uppsala där det visar sig att det finns mögel efter att man har köpt huset. Om det är sådana problem som kunde ha upptäcks vid besiktningen ses det då inte som ett så kallat dolt fel. Det finns därför all anledning att vara noggrann i samband med husköpet.

Läs mer också här om våra tjänster inom mögelbesiktning och mögelsanering i Uppsala

Upptäck mögel i huset

Ett dolt fel är ett fel som man upptäcker efter att ha köpt ett hus. För att kunna betraktas som ett dolt fel ska felet bland annat inte ha kunnat upptäckas vid en noggrant utförd överlåtelsebesiktning. Genom att grundligt besikta det hus som man har tänkt att köpa kan man undvika att efter köpet upptäcka fel som kan bli kostsamma.

Vi utför vidare utredningar och provtagningar inom mögel om det vid besiktningen visar sig att det finns tecken på problem med fukt och mögel.

Mögelbesiktning och mögelsanering i Uppsala

Vi utför mögelbesiktningar och mögelsaneringar i Uppsalaområdet. Kontakta oss för att veta mer om tjänsterna och boka en besiktning eller sanering om det finns ett angrepp av mögel i huset.