Metoder för bekämpning av mögel i Uppsala

25 januari, 2019

För att bekämpa mögel i ditt hem i Uppsala finns det ett flertal metoder som man kan använda sig av beroende på hur stor skadan är och vilket utrymme det gäller. 

Läs mer även här om mögelsanering i Uppsala

Mögelsanering på flera vis

När mögel ska bekämpas och saneras i ditt hem i Uppsala kan metoden isblästring användas. Isblästringen är en metod där möglet saneras med hjälp av torr-is. När torr-isen träffar ytan expanderar koldioxid och avlägsnar mögel.

Vid en sanering av mögel i ditt hem i Uppsala kan även en så kallad torrsug användas. Med hjälp av torrsugen suger man, som namnet vittnar om, upp sådant material som är skadat av mögel. Vid en sanering av mögel kan det uppstå damm och mögelsporer kan finnas kvar i luften. Med en torrsugning får man även bort mycket av detta damm.

En annan metod som kan användas vid saneringen av mögel i ditt hem i Uppsala är foggning. Det är en metod där en särskild dimma som fäster på möglet och bekämpar det. De ovan beskrivna metoderna för sanering av mögel i Uppsala är alltså några av de alternativ som finns när man ska bekämpa mögel.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Uppsala med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu