Mögelsanering i Uppsala

16 augusti, 2021

Det är inte alltid lätt att hitta möglet även fast man känner doften av mögel. Det är inte heller lätt att få bukt på problemet utan några tidigare erfarenheter. UAMS hjälper dig med att utföra mögelsanering i Uppsala.

Det är vanligt att hitta mögel och bakterier i hus. Enligt statistik drabbas upp till var tredje hus av mögel. Detta beror på fuktproblem eller bristfällig ventilation. Det är viktigt att ta tag i mögelproblemet direkt för att undvika hälsoskador. Mögel kan skada hälsan på både människor och djur. Vissa blir krassliga genom svåra allergiska besvär medan andra får andningssvårigheter. Det kan även hända att man inte märker av det förrän en lång tid efter och kan då drabbas av allvarliga sjukdomar.

Mögelsanering i Uppsala – Olika typer av utrymmen

Det finns många olika typer av utrymmen som kan behöva mögelsaneras. Vissa platser är mer benägna för att utsättas av mögel jämfört med andra. Platser som oftast drabbas av mögel är vind och våtutrymmen detta beror på att fuktnivåerna oftast är högre där vilket möglet trivs i. Om du är osäker kring hur du hittar möglet kan en mögelteknisk besiktning vara aktuellt först. När man utför en besiktning går man igenom huset för att se mögelskadornas omfattning. När man sedan har upptäckt och säkerhetställt möglet kan en mögelsanering genomföras.

Det finns flera olika metoder för att sanera mögel. Det beror helt enkelt hur stor omfattningen är och hur skadat det angripna materialet är. De metoder som UAMS utför är bland annat foggning, torrsugning och isblästring. Genom foggning används en särskild dimma över det angripna materialet, isblästring ser till att blästra det angripna materialet med torr is och genom torrsugning sugs det skadade materialet upp.

Kontakta UAMS för att få hjälp med mögelsanering i Uppsala.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Uppsala med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu