Våra tjänster

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om fukt, mögel eller sanering.
Läs vidare
Våra tjänster inom sanering av mögel

Våra Tjänster

Misstänker du att ditt hus drabbats av fukt och mögel? Vi kan hjälpa dig med mögelsanering i Uppsala. Mögel i fastigheter består vanligtvis av mikrosvampar och bakterier som växer på olika byggnadsmaterial där de tar upp näring genom att bryta ner organiskt material. Mikroorganismerna frigörs till luften på olika sätt och därför förekommer alltid en mängd mikroorganismer i luften.

Besiktning av hus

Vid en besiktning får vi igenom fastigheten tillsammans med dig som kund och kontrollerar om det finns några tecken på mögel. Vi gör både en okulär besiktning samt en luktbedömning. Vid besiktningen tittar vi även så att ventilationen i byggnaden är tillräcklig och fungerande.

Mögelhundar kan vara till stor hjälp vid en utredning. Hundar har väldigt mycket känsligare luktsinne än vi människor och kan lätt känna mögeldoft. Mögelhundarna är specialutbildade för att markera onormal mikrobiell förekomst.

För att ta reda på om det finns pågående problem med läckage och fukt i byggnaden kan en fuktmätning också vara bra. De fel och skador vi upptäcker skriver vi ner i en rapport med eventuella rekommendationer och förslag på åtgärder.

För att fastställa vad det är som ger lukt eller symptom kan vi ta prover på byggnadsmaterial. Man kan även göra analyser på luft och material för att ta reda på vilken art av svampar och bakterier som förekommer.

Sanering

De metoder vi använder oss av isblästring, torrsugning samt foggning. Med hjälp av våra specialverktyg och maskiner kan vi effektivisera saneringsarbetet vilket sparar både tid och pengar för dig som kund. Vi har flera års erfarenhet av fukt och mögelsanering och arbetar enligt Miljöbakens bestämmelser.

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Uppsala med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu