Vi hjälper dig med mögelsanering i Uppsala

15 november, 2021

Det finns många olika mögeltyper som kan angripa ett hus, det vanligaste mögeltypen är svartmögel. Svartmögel blir synlig i form av svarta prickar och finns i flera hundra olika varianter. Svartmögel transporteras lätt i luften och är farligt för människans hälsa. Mögel kan även skapa en rad olika hälsoproblem exempelvis huvudvärk, irritationer på huden, allergiska besvär, trötthet, hosta och nästäppa. Dessutom tillför mögel dålig lukt som sätter sig på möbler, kläder och textiler. Ta därför hjälp av en professionell firma som kan hjälpa dig med mögelsanering i Uppsala.

Mögelsanering med rätt skyddsåtgärder

Vår personal utför alltid mögelsanering enligt riktlinjerna för sanering. Riktlinjerna hänvisar vilken skyddsklädsel och ansiktsmask som ska användas vid en sanering. En mögelsanering i Uppsala kan gå till på olika sätt beroende på vilken metod man använder. Metoderna är olika bra beroende på vart möglet befinner sig samt hur omfattande det är. Man kan exempelvis använda sig av torrsugning, isblästring och foggning. Torrsugning suger upp det angripna materialet och isblästring blästras det angripna materialet medan torrsugning suger upp det angripna materialet.

Hälsorisker med mögel

Anledningen till att mögel uppstår beror främst på att man har en dålig inomhusmiljö. Detta leder sedan till hälsoproblem om man inte tar hjälp av professionella sanerare för att motverka möglet. Se därför till att utföra en mögelsanering för att undvika alla dessa problem. Om du har bestämt dig för en mögelsanering, men inte vet vart möglet befinner sig, bör en mögelteknisk besiktning utföras. Besiktningen är till för att undersöka bostaden och se vart möglet befinner sig. Efter besiktningen kan sedan en mögelsanering bli aktuellt då man har fått en bättre bild på mögelsituationen.


Kontakta oss för att veta mer om hur vår mögelsanering i Uppsala går till samt för hjälp med sanering.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Uppsala med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu