En sund inomhusmiljö med Mögelsanering Uppsala

27 december, 2021

Många ryggar tillbaka vid tanken på mögel. Men mögel finns i princip överallt. Alla mögelsorter är inte farliga – en del ofarliga varianter används till och med i livsmedel. De typer av mögel som ställer till hälsobesvär är de som producerar ett giftigt ämne som kallas "mykotoxiner" och som är det vi på Mögelsanering Uppsala jobbar mot.

Dessa gifter är mycket potenta och kan orsaka en mängd olika hälsoproblem, från ögonirritation till andningssvårigheter och allvarligare sjukdomar som cancer. Sanering av mögel är processen att avlägsna eller förstöra mögel så att det inte längre utgör någon hälsorisk för dig eller din familj.

Kontakta Mögelsanering Uppsala om du har mögel hemma

Några tecken på att du mögel i hemmet är 

  • Lukt av mögel eller mossig lukt i luften
  • Du kan se mögel på väggar och tak
  • Du kan se vattenfläckar på tak eller väggar
  • Du kan känna fukt på väggar och tak
  • Du kan se svarta fläckar på väggar eller tak
  • Du kan se missfärgade gipsväggar
  • Flagning av färg

Mögel angriper vanligtvis organiska material, som trä och papper (tapeter, tretex, virke, paneler m.m.) men det kan även angripa färg och betong. Angrepp av mögel är nästan alltid större än det vi kan se. Mögel tycker instängda fuktiga platser, så man behöver hitta källan, dvs där mögelangreppet har börjat. Om man bara sanerar det synliga – symptomet – så kommer mögel att sprida sig igen. Mögelsanering Uppsala har många års erfarenhet av mögelsanering och arbetar enligt gällande branschregler och enligt de senaste rönen och kunskapen som finns inom området.

Olika metoder att sanera mögel i Uppsala

Beroende på var mögel har uppstått så väljer man lämplig metod att sanera. Isblästring är en miljövänlig och skonsam saneringsmetod. Man sprutar på pyttesmå pellets av torris. När pelletsen träffar ytan bildas gasen koldioxid av friktionen. Koldioxiden expanderar häftigt och det gör att mögelsporer inte kan behålla sitt fäste på den ytan de angripit. Isblästring är en effektiv och mångsidig metod för mögelsanering i Uppsala.

Foggning är att man tillför kemikalier som tar död på möglet. Det är perfekt svåråtkomliga platser, som kattvindar. Foggning kommer från engelskans fog, och betyder att ämnet man dödar mögel med är i form av en dimma. Dimman kan nå ytor som är svåra att nå på andra sätt, och gör också att det räcker med en bråkdel av de kemikalier man hade behövt använda vid annan typ av applicering. Läs mer om foggning här.

För att avlägsna mögligt material används en torrsug. Det är som en dammsugare för jättar, som effektivt suger bort allt mögel som finns kvar och som lossnat vid t.ex. isblästring. Torrsugning erbjuds i Uppsala av UAMS.

Mögelsanering av krypgrund

mögelsanering uppsala krypgrund

Krypgrunden på ett hus kan vara känsligt för fukt och mögel eftersom den inte är ordentligt ventilerad. Detta gäller särskilt om huset har byggts med innerväggar. I detta fall finns det vanligtvis en lucka mellan husets yttervägg och den inre gipsväggen, vilket gör att fukt och fuktighet kan tränga in i krypgrunden. På sommaren kan varmluft utifrån snabbt kylas ner i krypgrunden och skapa fukt och kondens – ett smörgåsbord för mögel om konstruktionen inte är rätt utförd.

Mögel på vinden

Angrepp av mögel är vanligt på vindar eftersom de inte är ordentligt ventilerade. Fukt orsakar också många andra problem på vindar, t.ex. röta och mossa. Det värsta med att ha mögel på vinden är att det ofta förblir dolt tills man under ett regn- eller snöfall får en betydande vattenskada.

Förebyggande åtgärder mot mögel

En avfuktare är effektiv mot mögel eftersom den tar bort fukten från luften – möglets "mat". Det fungerar genom att använda ett köldmedium som kallas "daggpunktsdepression" och som sänker den insugna luftens daggpunkt. Sänkningen av daggpunkten gör att vattnet i luften avdunstar till droppar och omhändertas av avfuktningsmaskinen. På detta sätt tar avfuktaren bort fukten från luften.

Mekaniskt ventilerade golv är också en mycket bra långsiktig åtgärd mot både mögel och radon. Det är en golvkonstruktion som skapar en luftspalt mellan golv och bottenplatta. Detta i kombination med strategiskt utplacerade ventiler gör att luften cirkulerar, torkar ut och ger inte möjlighet för skadliga mikrober att få fäste och orsaka skada.

mögelsanering västerås

Vad kostar mögelsanering?

Ring Mögelsanering Uppsala, UAMS AB. Berätta om din situation så får vi en bättre bild av läget och hur mögelproblemet kan åtgärdas på snabbast och effektivast sätt.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

JOUR DYGNET RUNT HELA ÅRET

Uppsala med omnejd
0200-77 55 77
crossmenu