Mögelsanering i Uppsala, ring 0200-77 55 77

Få bukt på problemet - Mögelsanering i Uppsala

2021-09-15
Det är vanligt att mögel förekommer i hus runt om Uppsala.

Bor du i Uppsala och misstänker mögel så har du kommit helt rätt. Det har visat sig att vart tredje hus i Uppsala misstänks vara drabbat. Vi på Mögelsanering Uppsala hjälper dig. Vi har personal med rätt kompetens, utbildning och utrustning för dessa typer av arbeten.

 

Möglets uppkomst

 

Problem med mögel uppstår oftast på grund av bristfällig ventilation och fukt. Vistas man länge i ett hus som har drabbats av mögel kan det leda till lungsjukdomar. Mögel är giftigt för både människor och djur och har därmed en negativ påverkan på vår hälsa. Det är därför viktigt att ta mögelproblem på allvar.

 

Hjälp med mögelsanering i Uppsala

 

Är du orolig att ditt hus har drabbats av mögel? Vi finns här för att hjälpa dig och har en lång erfarenhet av olika mögelsaneringar i Uppsala. Innan vi utför en mögelsanering vill vi gärna besikta huset för att säkerhetsställa möglets omfattning och skada. Sedan kan vi fatta beslut kring vilka insatser och åtgärder som kan göras. Man behöver först hitta problemet till varför möglet uppstår för att kunna lösa problemet. Det kan exempelvis handla om material i anslutning till våtutrymmen.

 

Olika typer av mögelsaneringar

 

Metoderna för mögelsanering skiljer sig beroende på möglets omfattning och storlek. Vi utför foggning, torrsugning och isblästring. När man utför foggning används en särskild dimma som sprutas ut över det berörda materialet. Torrsugning suger ut det angripna materialet och genom isblästring blästras det angripna material med torr is.

 

Kontakt

 

Om du behöver hjälp med mögelsanering i Uppsala så får du gärna kontakta oss. Vi hjälper både privatpersoner och företag. Du kan känna dig trygg när du anlitar oss. Vi hjälper dig från besiktning, analys till åtgärder.